Формулар за регистрација во панелот “Прашалник“

Првиот чекор за да станете член на онлајн панелот Прашалник е да го пополните формуларот за регистрација.

Со пополнување на формуларот ние добиваме основни податоци за вас кои ни служат за лесно да ве контактираме и да ве поканиме за учество на оние истражувања кои најмногу одговараат на вашиот демографски профил.

Ве молиме искрено одговорете на прашањата од формуларот бидејќи нема да бидеме во можност да ве исплатиме доколку наведените податоци се разликуваат од оние кои стојат во вашите лични документи (лична карта).

Сите ваши податоци се третираат строго доверливо и истите никогаш нема да ги споделиме, позајмиме или продадеме на трети лица.

За да станете наш член пополнете го формуларот во продолжение

Формулар за пријавување
Улица и број по лична карта
*последен степен на завршено образование
07Х/ХХХ-ХХХ
Sending
© Copyright 2016 – 2022
ПРАШАЛНИК | MARKET VISION

ИСПЛАТА

Ве молиме пополнете ги полињата во формата и ние ќе ви доставиме информација за понатамошните чекори за исплата.

ПРОВЕРКА НА ПОЕНИ

Ве молиме пополнете ги полињата во формата и ние ќе ви доставиме информација за вашите поени.

ОТКАЖУВАЊЕ НА ЧЛЕНСТВО

Ве молиме пополнете ги полињата во формата за да го откажете вашето членство во панелот.

Важно! Со вашето откажување од панелот се откажувате од поените што ги имате собрано. Истите не можат во иднина да се искористат или префрлат на друг член од панелот.