Општи услови и правила на панелот “Прашалник“

Задолжително прочитајте ги правилата и условите пред да се зачлените!

Кога членот на панелот ќе собере 1.000 поени кои одговараат на вредност од 500 денари може да побара исплата со испраќање на барање на е-маил адресата: info@prasalnik.mk

© Copyright 2016 – 2022
ПРАШАЛНИК | MARKET VISION

ИСПЛАТА

Ве молиме пополнете ги полињата во формата и ние ќе ви доставиме информација за понатамошните чекори за исплата.

ПРОВЕРКА НА ПОЕНИ

Ве молиме пополнете ги полињата во формата и ние ќе ви доставиме информација за вашите поени.

ОТКАЖУВАЊЕ НА ЧЛЕНСТВО

Ве молиме пополнете ги полињата во формата за да го откажете вашето членство во панелот.

Важно! Со вашето откажување од панелот се откажувате од поените што ги имате собрано. Истите не можат во иднина да се искористат или префрлат на друг член од панелот.